HERBALUX - SIT - Selektive Informationstherapie

 

Terapie s využitím vybraných informací dle Dr. S. Teupe

 
Bohužel v 21. století je stále mnoho nemocí, které nelze léčit klasickou školní medicínou. Herbalux si klade za cíl najít způsoby, jak 
zlepšit výsledky léčby akutních a chronických onemocnění.
 
V čem je tato metoda mimořádná?
 
Lidské tělo se skládá asi z 80% vody, takže její každodenní přísun je pro život nezbytný. Základem přípravků Herbalux je fyziologický 
roztok, který je svým složením velmi podobný vodě v našem těle. Do tohoto roztoku se vkládá specifická informace.
 
Postup vložení informace do roztoku byl přihlášen k patentování na Evropském patentovém úřadu.
Přípravky Herbalux mají označení CE.
 
 
Léčba boreliozy přípravky Herbalux
 
Za zvlášť komplikovaně léčitelnou je z pohledu školní medicíny považována lymská borelioza, neboť terapi prostřednictvím antibiotik nebývá zcela úspěšná. V amerických časopisech bylo zveřejněno, že nemoc nevypukne, pokud je do 24 hodin po infikování zahájena terapie doxycyklinem 200. Tuto lhůtu není možné ve většině případů dodržet, neboť pacient si infekce či příčiny infekce všimne příliš pozdě. Nasazení antibiotik by mělo být provedeno co možná nejrychleji. Úspěšnost léčby je většinou tím menší, čím delší doba uběhla od proniknutí infekce do organismu. Pouze tehdy, když se antibiotikum začne užívat do jednoho měsíce po vniknutí infekce a podává se po dobu 4-6 týdnů, existuje šance mít nemoc pod kontrolou.
Pokud se nemoc rozvine do stádia 3 (neuroborelioza) a objeví se poruchy CNS, není možné ji vyléčit antibiotiky. Mnoho pacientů najde cestu ke správné diagnoze teprve poté, když již absolvovali mnohá vyšetření a terapie, které nebyly účinné. Obvykle nikoho, pacienta nevyjímaje, nenapadne, že trpí borelizou. Příznaky mohou být velmi různorodé, a nemoc se proto jeví jako chameleon simulující různé druhy chorob. Důsledkem jsou nejen rozličné formy revmatického postižení, ale také nejrůznější vnitřní onemocnění, včetně poruch CNS, onemocnění srdce a srdeční arytmie. Dosavadní způsoby stanovení diagnozy nejsou v Německu vždy jasně definované. 
 
Já při terapii boreliozy používám mimo jiné postupy i přípravky Herbalux.
Při užívání přípravku Franky lze pokroky v terapii pozorovat týden po týdnu. Spolu s Franky se užívají další přípravky, na základě výskytu dalších symtomů - např. Galapa při bolesti svalů, Mulleran při potížích s klouby, Plati pro oteření intracelulárních kanálů pro zničení parazitů, WRU při únavě, Renz při depresivních náladách. Kombinace a užívání přípravků se užívají na základě zvážení terapeuta a vytestování jejich vhodnosti pro člověka. Důležité je i užívání řasy chlorela.  Tento způsob je účinný i při neuroborelioze. 
Borelie působí jako antény, které zyvšují citlivost buněk, tzn. že nositel boreliozy vykazuje zvýšenou elektrosenzibilitu. Proto je důležité užívat i přípravky, které eliminují působení elektrosmogu. Přípravky je nutné užívat několik měsíců až 1,5 roku, potom je šance že nemoc zcela odezní.
 
 
 
 

Napište jaké máte zdravotní potíže pro nabídku přípravků Herbalux