Překyselení

Proč překyselení?

Překyseluje se celá planeta, s výrazným dopadem na kvalitu půdy a vody. Voda má kyselejší Ph, v půdě ubývají zásadité minerály, které poté chybí v rostlinné stravě, kterou konzumujeme.

Okyselují se oceány, sami se zcela dobrovolně okyselujeme nevhodnou stravou a tekutinami, překyselují nás jedy a léky, teré vypouštíme do životního prostředí. Také stres, negativní emoce, málo pohybu, spánku a špatné dýchání má vliv na překyselení.Další z vlivů je elektrosmog.

Tělo si udržuje stabilní slabě zásadité vnitřní prostředí.pH krve je 7,35 – 7,45 a každá odchylka je pro člověka smrtelná.Pokud se člověk překyseluje, tak organismus má několik mechanismů jak si pH udržet. Jsou typy, které kyseliny ředí vodou, další kyseliny hojně vylučujez těla potem, močí, hlenem, další si je ukládá do tuku,další si rozebírá z tkání zásadité minerály a neutralizuje jimi kyseliny.

V podstatě nejde o překyselení krve, ale o překyselení tkání.

Co se děje v překyseleném těle?

Při překyselení se snižuje bazální teplota organismu,klesá prokysličení tkání a roste riziko jakýchkoliv onemocnění.Potíže začínají vždy u orgánu, který je geneticky oslaben, je špatně inervován nebo mechanicky utlačován.Co pozorujeme v krvi? Červené krvinky ztrácejí na svém povrchu náboj a začínají se spojovat do tzv. ruloforem ( vypadají jako housenky), krev je hodně viskozní a neprochází drobnými kapilárami, které se uzavírají a blokuje se systém okysličení, výživy a odstranění odpadu z tkání.

Dále v krvi pozorujeme různý metabolický odpad, krystaly (např.urátové),mykotické krvinky, různé patogenní mikroorganismy.

V překyseleném prostředí se vesele množí plísně, kandida a parazité.

Při vysokém překyselení se tvoří v krvi fibrin, který znamená, že sev těle snadno tvoří záněty a hrozí riziko vzniku krevních sraženin.To znamená cévní příhody,tromboza, embolie.

Jak postupujeme při odkyselení

  • -pití alkalické vody a vyloučení kyselinotvorných nápojů
  • -zásadotvorná dieta
  • -uvolnění kyselin, toxických kovů a chemikálií z kapilárního a lymfatického systému, buněčné a mezibuněčné hmoty
  • -navázání  chemikálií a toxickýxh kovů a jejich odvod přes střevo a kůži
  • -zásadité koupele a zábaly
  • -antiparazitární program
  • -remineralizace tkání minerály s vysokou alkalickou kapacitou

Chcete mít kyseliny v těle nebo se jich zbavit? Chcete vědět jak co nejvíce omezit  vznik překyselení?

Znám funkční protokol odkyselení organismu, tento proces můžeme spolu sledovat v kapce živé krve.